Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Annex II. Model 202 de pagament fraccionat de l'impost sobre societats i IRNR