Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Entitats parcialment exemptes de l'article 9.4 del LIS

Els partits polítics estan parcialment exempts de l'Impost, en els termes establits en la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

A estos efectes, l'article 11.3 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, establix que els partits polítics vindran obligats a presentar la declaració per l'Impost sobre Societats amb relació a les rendes no exemptes.No obstant això, l'article 124.3 de la LIS amplia este abast i establix que els partits polítics han de declarar la totalitat de les seues rendes, tant les exemptes com les no exemptes.