Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Societats en situació de concurs o liquidació

Estes entitats hauran de presentar la declaració de l'impost sobre societats fins el moment de la seua extinció.

A estos efectes, una entitat en situació de liquidació haurà de presentar les declaracions de l'Impost corresponents als períodes impositius que concloguen durant el procés de liquidació, així com la declaració de l'últim període impositiu, el qual finalitzarà en la data d'extinció de la societat en liquidació i això, independentment del fet que la quota resulte nul·la.

Recorde:

L'extinció de l'entitat es produirà en la data en què s'inscriga en el Registre Mercantil l'escriptura pública d'extinció i es cancel·len els assentaments registrals de la societat, quedant obligada esta entitat a presentar la declaració de l'Impost en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la realització de l'assentament de cancel·lació en el Registre Mercantil.