Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal especial dels socis

Regulació: Article 10 Llei 11/2009

Quant al tractament dels dividends distribuïts amb càrrec a beneficis o reserves respecte dels quals s'haja aplicat el règim fiscal especial establit en la Llei 11/2009, quan el perceptor siga un contribuent de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent, no serà d'aplicació l'exempció establida en el article 21 de la LIS.

L'esmentada exempció tampoc no s'aplicarà a les rendes obtingudes en la transmissió o reembors de la participació en el capital de societats que hagen optat pel règim de les SOCIMI, quan el transmitent o perceptor siga un contribuent de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent.