Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Percentatges aplicables

La deducció per adquisició d'actius fixos nous continua aplicant-se a les Canarias conforme al Règim de deducció vigent en el moment de la supressió de l'article 26 de la Llei 61/1978, amb les especialitats introduïdes per l'article 94 de la Llei 20/1991.

Per tant, el percentatge de deducció del 5 per cent establit en la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, podrà incrementar-se d'acord amb l'article 94.1. a) de la Llei 20/1991. Este article indica que els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per 100 als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals. En el cas d'esta deducció, el percentatge a aplicar serà el 25 per cent, ja que és el major dels dos percentatges següents:

  • 5 % x 1,8 = 9%
  • 5 % + 20 % = 25%