Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Baixa en l'índex d'entitats

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica l'article 119 de la LIS per a introduir una millora tècnica en la regulació de la baixa en l'índex d'entitats de l'impost sobre societats, consistent a aclarir que el concepte de «fallit» s'ha d'aplicar a entitats deutores, i no als crèdits.