Saltar al contingut principal
Organigrama

Servici jurídic

Diego Loma-osorio

Direcció del Servici Jurídic

Titular: Diego Loma-Osorio Lerena

És Advocat de l'Estat.

Ha cursat estudis de Dret (UN) i ADE (UNED).

Ha seguit diversos programes de postgrau en Economia i Dret de la Competència (IE), Redacció i interpretació de contractes en sistema de common law (IE), així com en l'Academy of European Law (ERA), entre d'altres.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Servici Jurídic per Resolució de 12 de juny de 2015, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha ocupat les següents destinacions:

  • Servici Jurídic de la Comissió Europea (MIME Team - Mercat Interior, Medi Ambient i Energia) actuant com a Agent de la Comissió davant del Tribunal de Justícia de la UE i EFTA.

  • Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en l'Advocacia de l'Estat en el Ministeri de Justícia-Gabinet de l'Advocat General de l'Estat.

  • Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en el Servici Jurídic Regional de la AEAT a Madrid.Advocat de l'Estat en Cap en l'Advocacia de l'Estat a Cantàbria (Secretari del TEAR).

  • Advocat de l'Estat en Cap Adjunt en l'Advocacia de l'Estat a Santa Cruz de Tenerife  (Secretari suplent del TEAR i ponent).

Ha pertangut al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Santander així com de la Societat Estatal SEITT.

Ha exercit la docència en diverses pràctiques de diferents Facultats de Dret així com en Màsters de Pràctica Jurídica, programes de formació a funcionaris de l'INAP i Centre d'Estudis Jurídics de l'Administració de Justícia.

Ha intervingut com a autor i/o coordinador de diverses publicacions en matèria de Responsabilitat Sanitària, Mercats Regulats, Domini Públic Marítim Terrestre i Portuari, Dret d'Estrangeria, Dret de la Competència així com d'articles en annals i revistes jurídiques.

Funcions del Servei

Al servici jurídic de l'Agència li correspon l'assessorament en Dret, la seua representació i defensa en judici.

Subdireccions generals

 • Organització i Assistència Jurídica

  Alejandro Bonis Sanz

 • Assumptes Consultius i Contenciosos

  Ana Ullate Jiménez