Saltar al contingut principal
Organigrama

Servici de Planificació i Relacions Institucionals

Ignacio Fraisero

Direcció del Servei de Planificació i Relacions Institucionals

Titular: Ignacio Fraisero Aranguren

Llicenciat en Ciències Empresarials.Pertany al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1996.Inspector d'Assegurances de l'Estat (2001).Inspector de Serveis del Ministeri d'Economia i Hisenda (2019).Té el Màster en Direcció Pública de l'Institut d'Estudis Fiscals i de l'Escola d'Organització Industrial des de 2010.

Curriculum professional

Fins al seu nomenament com Director del Servei de Planificació i Relacions Institucionals per Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ha exercit les següents funcions:

 • Subdirector de Planificació i Programació del Servei de Planificació i Relacions Institucionals (2010 - 2021).

 • Inspector Adjunt Unitat en la Delegació de Barcelona.

 • Conseller Tècnic a la Direcció General de Tributs.

 • Coordinador Àrea de l'Impost sobre Societats a la Direcció General de Tributs.

 • Cap d'Unitat Provincial de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.

 • Cap Adjunt Àrea Provincial de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.

 • Cap de Dependència Regional Adjunt Recaptació a la Delegació Especial de Madrid.

 • Cap d'Unitat Regional d'Inspecció a la Delegació Especial de Madrid.

Funcions del Servei

 • La coordinació i desenvolupament de la planificació de l'Agència Tributària i de l'estratègia de comunicació de la mateixa.

 • La coordinació dels òrgans centrals i territorials de l'Agència en projectes que afecten diferents àrees.

 • La coordinació i desenvolupament de les relacions amb les administracions tributàries autonòmiques i locals, i, en general, les relacions institucionals.

 • Aquelles altres funcions que li encomane la Direcció General.

Secretaria Tècnica Permanent del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària

Ignacio Fraisero Aranguren

Subdireccions generals

 • Organització i Coordinació

  Concepción García Latorre

 • Planificació i Programació.

  María Jesús Gallego Camarena

 • Comunicació Externa.

  María Dolores Carreño Beltrán

Depén directament de la persona titular del Servei de Planificació i Relacions Institucionals

 • Unitat Nacional de Coordinació d'Assistència Digital

  Sebastián Herrera Corchero

Integrada a la Subdirecció General de Comunicació Externa

 • Unitat de Coordinació de Continguts

  María Luisa Valdenebro García