Saltar al contingut principal

Gestions impost sobre Labors del Tabac

Model 504/505. Recepció de productes subjectes a Impostos Especials procedents de la U.E.per a Operadors no Registrats, receptors en el sistema d'enviaments garantits i representants fiscals en el sistema de vendes a distancia