Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda. Autoliquidació