Saltar al contingut principal

Gestions

Models 036 i 037. Cense d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.