Saltar al contingut principal
Convenis de doble imposició firmats per Espanya

Conveni vigent fins el 31 de desembre de 2012

El Conveni entre el Regne d'Espanya i la República l'Argentina per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobreu el patrimoni, i Protocol annex, firmat a Madrid el 21 de juliol de 1992  ha sigut denunciat i en conseqüència, deixa de tindre efectes:

  1. en relació amb els impostos en la font sobre quantitats pagades a no residents, a partir del dia primer del mes de gener següent a la data de notificació de la denuncia (1/1/2013).
  2. en relació conlos altres impostos, als exercicis fiscals que comiencen a partir del dia primer del mes de gener següent a la data de notificació de la denuncia (1/1/2013).
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Argentina

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y Protocolo ajeno, firmado en Madrid el 21 de julio de 1992.