Saltar al contingut principal

Model 584. Declaració Liquidació. Impost sobre la Producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica.

Dades Generals

Denominació

Model 584. Declaració Liquidació. Impost sobre la Producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Grava la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nuclear.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 584

Fases del procediment/servici

Presentació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica