Saltar al contingut principal

Model 587.Declaració-liquidació Gasos Fluorats Efecte d'Hivernacle.

Dades Generals

Denominació

Model 587.Declaració-liquidació Gasos Fluorats Efecte d'Hivernacle.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model d'autoliquidació per a consum d'hidrofluorocarburos, perfluorocarburos i l'hexaluoruro de sofre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici:Presentació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HFP/826/2022, de 30 d'agost,

    per la qual s'aprova el model 587 "Imposat sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle.Autoliquidació" i el model A23 "Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle.Sol·licitud de devolució", es determinen la forma i procediment per a la presentació dels mateixos, i es regulen la inscripció en el Registre territorial i l'administració de la comptabilitat d'existències (BOE 31-agost-2022)

  • Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril,

    per la qual s'aprova el model 587 "Imposat sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.Autoliquidació", i s'establix la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 01-maig-2014)