Saltar al contingut principal

Model 592. Declaració-Liquidació Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 592. Declaració-Liquidació Impost especial sobre els envases de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova autoliquidació de l'Impost especial al plàstic regulat en l'Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 592, i la forma i procediment per a la seua presentació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre,

por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias (BOE 30-diciembre-2022).