Saltar al contingut principal

Model 593. Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 593. Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autoliquidació del nou impost de residus aprovat en l'Ordre HFP/1337/2022, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 593 "Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació", s'establix la forma i procediment per a la seua presentació, es regula la inscripció en el Registre territorial dels obligats tributaris per l'Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus i s'aprova el model de targeta d'inscripció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a través de la sede electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HFP/1337/2022, de 28 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 593 "Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación", se establece la forma y procedimiento para su presentación, se regula la inscripción en el Registro territorial de los obligados tributarios por el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y se aprueba el modelo de tarjeta de inscripción.