Saltar al contingut principal

Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió d'usuaris identificats en l'aplicació mòbil

Dades Generals

Denominació

Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió d'usuaris identificats en l'aplicació mòbil

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Servici per a rebre avisos informatius de l'Agència Tributària, prèvia comunicació d'un número de telèfon mòbil o d'una adreça electrònica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No té.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 02-10-2015).Article 41.