Saltar al contingut principal

Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Dades Generals

Denominació

Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la sol·licitud, per part de l'obligat, de l'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació de la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre,

pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. (BOE 16-novembre-2010)