Saltar al contingut principal

Model 309.IVA:Declaració - Liquidació no periòdica.

Dades Generals

Denominació

Model 309.IVA:Declaració - Liquidació no periòdica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració – liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Entitats col·laboradores.

Documentació

Model 309

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre,

per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per internet de les declaraciós corresponents als models 308, 309, 341, 370, 371, 430 i 480.(BOE 8-octubre-2004 )

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE 30-desembre-2003)

  • Ordre HFP/1247/2017, de 20 de desembre,

    per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l'IVA, i l'Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de declaració censal d'alta al cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix, així com una altra normativa tributària.(BOE 21-desembre-2017).