Saltar al contingut principal

Model 430.Primes d'assegurances.Declaració-liquidació

Dades Generals

Denominació

Model 430.Primes d'assegurances.Declaració-liquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració-liquidació de l'Impost sobre les Primes d'Assegurances

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Mod.430

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre,

per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per internet de les declaraciós corresponents als models 308, 309, 341, 370, 371, 430 i 480.(BOE 8-octubre-2004)

Normativa Bàsica