Saltar al contingut principal

Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Casas de joc.

Dades Generals

Denominació

Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Casas de joc.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Taxa fiscal sobre les cases de joc. La presentació es realitzarà exclusivament quan el rendiment o la gestió de la taxa no estiguen cedits a la comunitat autònoma corresponent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Entitats col·laboradores

Documentació

Model 044

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE de 27 de juliol de 2001 per la qual s'aproven els models 043, 044,

045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros, així com el model 777, document d'ingrés o devolució en el cas de declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries, i per la qual s'establix l'obligació d'utilitzar necessàriament els models en euros a partir de l'1 de gener de 2002. (BOE 3-agost-2001)