Saltar al contingut principal

Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació.

Dades Generals

Denominació

Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model pel qual es liquida la Taxa fiscal sobre el joc a través de maquines o aparells automàtics. La presentació es realitzarà exclusivament quan el rendiment o la gestió de la taxa no estiguen cedits a la comunitat autònoma corresponent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica.

Documentació

Model 045. Es presentarà abans de l'autorització.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE de 27 de juliol de 2001 per la qual s'aproven els models 043, 044,

045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros, així com el model 777, document d'ingrés o devolució en el cas de declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries, i per la qual s'establix l'obligació d'utilitzar necessàriament els models en euros a partir de l'1 de gener de 2002. (BOE 3-agost-2001)