Saltar al contingut principal

Registre Cl@ve

Dades Generals

Denominació

Registre Cl@ve

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Registre en Cl@ve per a la presentació de declaraciós i realització d'altres tràmits per via electrònica.Quan s'accedisca a un tràmit de la Seu electrònica de l'Agència Tributària que requerisca la utilització de Cl@ve PIN s'oferirà automàticament la possibilitat d'obtindre un PIN, ja siga utilitzant l'aplicació mòbil o el mateix navegador, segons elecció de l'usuari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requerix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seua identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica