Saltar al contingut principal

Oficines Registre Cl@ve uns altres organismes.

Dades Generals

Denominació

Oficines Registre Cl@ve uns altres organismes.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de declaracions i realització d'uns altres tràmits per via telemàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Sede electrònica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No cal la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica