Saltar al contingut principal

Oficines Registre Cl@ve altres organismes.

Dades Generals

Denominació

Oficines Registre Cl@ve altres organismes.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de declaraciós i realització d'altres tràmits per via telemàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No hi ha la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica