Saltar al contingut principal

Taxa de superfície d'hidrocarburs.

Dades Generals

Denominació

Taxa de superfície d'hidrocarburs.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar a les comunitats autònomes, la presentació de la documentació corresponent a les variacions en les explotacions d'hidrocarburs dins d'un procediment concret.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servici

No hi ha fases específiques d'actuació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ley 34/1998, de 7 de octubre,

del sector de hidrocarburos. (BOE 8-octubre-1998)