Saltar al contingut principal

Model 346.Declaració informativa.Subvencions i indemnitzacions satisfetes per Entitats Públiques/privades a agricultors o ramaders.

Dades Generals

Denominació

Model 346.Declaració informativa.Subvencions i indemnitzacions satisfetes per Entitats Públiques/privades a agricultors o ramaders.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració informativa anual de subvencions, i indemnitzacions satisfetes o abonades per entitats públiques o privades a agricultors i ramaders.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 346

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE de 8 d'agost de 2001 per la que s'aprova el model 346 en euros, de declaració informativa anual de subvencions i indemnitzacions satisfetes o abonades per entitats públiques o privades a agricultors o ramaders,

així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors de l'esmentat model per suports directament llegibles per ordinador, i s'establix el procediment per a la seua presentació telemàtica per teleprocés.(BOE 9-agost-2001).