Saltar al contingut principal

Assignació de NIF

Dades Generals

Denominació

Assignació de NIF

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Agilitar els tràmits necessaris per a l'assignació del NIF a les persones i entitats no residents a les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Seu Electrònica de l'AEAT

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 29 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris,

per la qual es publica l'Acord d'encàrrec de gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i al Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació, per a la sol·licitud i assignació telemàtica del número d'identificació fiscal als tipus "L", "M" i "N" a les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, i de col·laboració entre ambdós organismes.(BOE 9-novembre-2013)