Saltar al contingut principal

Declaració de la informació ETR/DAC3

Dades Generals

Denominació

Declaració de la informació ETR/DAC3

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració de la informació ETR (Exchange of Tax Rulings)/DAC (Directives on Administrative Cooperation). Es referix a l'intercanvi d'informació transfronterera sobre els denominats "Tax Rulings" (resolucions fiscals sobre acords previs i consultes vinculants), facilitada per les Hisendes Forals i la Direcció General de Tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, sede electrònica de l'Agència Tributària.

Servici Web.

Documentació

Documentació facilitada per Hisendes Forals i Direcció General de Tributs

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No té.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica