Saltar al contingut principal

Procediment especial per a microempreses

Dades Generals

Denominació

Procediment especial per a microempreses

Tipus de procediment

Declaracions i comunicacions dels interessats

Matèria

Impostos

Objecte

El servici s'ha adaptat per a acomplir el que disposa l'article 707 apartat 3 del TR de la Llei Concursal, després de la modificació operada per la Llei 16/2022, de 5 de setembre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Comunicació del pla de continuació (art. 691 bis TRLC)

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE 7-mayo-2020):

Normativa de tramitación

Artículo 691 bis del texto refundido de la Ley Concursal, tras la modificación operada por la Ley 16/2022,

de 5 de septiembre.