Saltar al contingut principal

Gestió recaptatòria per compte d'uns altres ens.

Dades Generals

Denominació

Gestió recaptatòria per compte d'uns altres ens.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Envie i consulta de les relacions certificades de deutes impagats en període voluntari d'uns altres ens públics a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No requerix aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica