Saltar al contingut principal

Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.

Dades Generals

Denominació

Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Subministrament per via telemàtica a les Administracions Públiques d'informació que precisen per a la tramitació de determinats procediments administratius de la seua competència, sent la informació subministrada substitutiva del certificat que, en un altre cas, haurien d'aportar els interessats en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Fitxer normalitzat amb les dades identificatives dels interessats respecte dels quals l'Administració Pública en qüestió sol·licita informació.

Fases del procediment/servici

Inici. Remissió per via telemàtica a l'AEAT per part de l'Administració Pública requeridor del fitxer normalitzat amb les dades identificatives dels interessats respecte dels que se sol·licita informació.

Tramitació. Captura de les dades del fitxer anterior i creue dels mateixos amb la base de dades de l'AEAT.

Terminació. Envie per via telemàtica de les dades sol·licitades a l'Administració Pública requeridor.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica