Saltar al contingut principal

Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT.

Dades Generals

Denominació

Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació d'ordes d'embargament davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària per entitats públiques i autoritats judicials per Internet.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No requerix aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica