Saltar al contingut principal

Envie de documents des d'Hisenda Tributària de Navarra

Dades Generals

Denominació

Envie de documents des d'Hisenda Tributària de Navarra

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que permet enviar documents relacionats amb procediments tributaris i no tributaris des de la Hisenda Tributària de Navarra al Registre Telemàtic de l'Agència Tributària. Entre altres: expedientes de canvi de domicili, remeses per ingressos en administració no competent, controles d'accessos...

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No es requerix documentació

Fases del procediment/servici

Inici: Envie dels documents

Terminació: Obtenció de justificant de recepció

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 40/2015, d'1 d'octubre,

de Règim Jurídic del Sector Públic