Saltar al contingut principal

Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'unes altres Administracions Públiques.

Dades Generals

Denominació

Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'unes altres Administracions Públiques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació i consulta dels fitxers amb informació sobre els pagaments pressupostaris efectuats per unes altres Administracions Públiques a ciutadans i empreses.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No hi ha fases especifiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

No hay