Saltar al contingut principal

Gestió del Conveni CIE-Notific@

Dades Generals

Denominació

Gestió del Conveni CIE-Notific@

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Drets ciutadans

Objecte

Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la prestació del servici compartit de gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'Agència Tributària, mitjançant la plataforma electrònica Notific@.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en Sede electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

Inici: sol·licitud d'adhesió

Tramitació: aportar documentació complementària (per al cas de què hagen d'aportar qualsevol altre tipus d'aclariment o documentació)

Finalització: estimació de l'ús per l'organisme, anual o sobrevinguda

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría,

    por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la prestación del servicio compartido gestión de notificaciones y comunicaciones a través del Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@.

  • Resolución de 24 de enero de 2023, de la Subsecretaría,

    por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación del Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la prestación del servicio compartido de gestión de notificaciones y comunicaciones a través del centro de impresión y ensobrado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@.