Saltar al contingut principal

Model 980. Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les CCAA

Dades Generals

Denominació

Model 980. Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les CCAA

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 980 d'Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Acuerdos de la Administración Tributaria del Estado con las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el marco de las reuniones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria