Saltar al contingut principal

Envie de documentació per FOGASA

Dades Generals

Denominació

Envie de documentació per FOGASA

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Documentació que el FOGASA ha de presentar a través del registre electrònic de l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.(BOE 2- octubre -2015)