Saltar al contingut principal

Pagament d'impostos.

Dades Generals

Denominació

Pagament d'impostos.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Pagament de deutes de la qual gestió recaptatòria està encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria

Documentació

Models d'autoliquidació Carta de pagament expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Normativa de tramitació

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)