Saltar al contingut principal

Procediment genèric de revisió.

Dades Generals

Denominació

Procediment genèric de revisió.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de documents associats a procediments de revisió no recollits expressament a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

No hi ha

Fases del procediment/servici

No hi ha

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

No procedix

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica