Saltar al contingut principal

Comparació de documents electrònics.

Dades Generals

Denominació

Comparació de documents electrònics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Comprovació per part del ciutadà de l'autenticitat i integritat d'un document generat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant la comparació entre el document físic i el que figura a la seu electrònica de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Document administratiu emés per l'AEAT que és objecte de comparació.

Fases del procediment/servici

Inici. Emissió per part de l'AEAT d'un document administratiu que porta imprés en el peu del seu primer full un Codi Segur de Verificació.

Tramitació. El ciutadà, una vegada en possessió del document emés per l'AEAT, entrarà en la pàgina web d'esta (www.agenciatributaria.gob.es), accedirà a l'opció"Comparació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV) " i, una vegada allí, introduirà els dígits del codi segur de verificació que apareix en el peu de la primera pàgina del document que li ha sigut enviat. En supòsits especials se li exigirà, a més, la identificació amb un certificat electrònic o amb DNI electrònic.

Terminació. A l'introduir el codi segur de verificació, es visualitzarà el document administratiu al que està vinculat este codi, de manera que el ciutadà podrà comprovar la identitat entre el document que ha rebut i el que es troba a la seu electrònica de l'AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica