Saltar al contingut principal

Plataforma de pagament a proveïdors d'Entitats Locals 2023 (apartats 3 i 4 de l'art.40 Reial decret-llei 17/2014 i ACDGAE de 06-02-23)

Dades Generals

Denominació

Plataforma de pagament a proveïdors d'Entitats Locals 2023 (apartats 3 i 4 de l'art.40 Reial decret-llei 17/2014 i ACDGAE de 06-02-23)

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Finançament Entitats Locals

Objecte

Plataforma de pagament a proveïdors d'Entitats Locals 2023 (apartats 3 i 4 de l'art.40 del real Decrete-llei 17/2014 i l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 06-02-23)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

oficie

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Secretaria General de Finançament

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica