Saltar al contingut principal

Conveni entre Espanya i el Japó per a eliminar la doble imposició

S'ha publicat el Conveni entre el Regne d'Espanya i el Japó per a eliminar la doble imposició en relació amb els impostos sobre la renda i previndre l'elusió i evasió fiscals i el seu Protocol, fet a Madrid el 16 d'octubre de 2018.

Convenio entre el Reino de España y Japón

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.