Saltar al contingut principal

Pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores

Es  definixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Tributària. Este procediment únicament podrà utilitzar-se per aquells obligats al pagament que opten per realitzar l'ingrés de forma no presencial i no disposen de compte de la seua titularitat en cap entitat col·laboradora de l'Agència Tributària i, en particular, quan este tipus de pagaments es pretenga efectuar des de l'estranger. Únicament serà aplicable per a determinades operacions de pagament i queden exceptuades diverses autoliquidacions. Serà aplicable des del dia 15 de març de 2021.

Resolución de 18 de enero de 2021,

de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.