Saltar al contingut principal

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

En el BOE del 13 de març es publica el Reial decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, entre les que destaca la creació d'ajuts directes per a empresaris i professionals volum d'operacions del qual anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent el 2020 haja caigut més d'un 30% respecte a 2019.

D'altra banda,  per als ajornaments d'ingressos del deute tributari corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions termini de presentació del qual i ingrés finalitze des del dia 1 d'abril fins el dia 30 d'abril de 2021, s'àmplia de tres a quatre mesos el període en el que no es meritaran  interessos de demora. 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.