Saltar al contingut principal

Nota sobre la presentació per lots del model 05

L'1 de març de 2021 va entrar en vigor el nou model 05, establint-se la presentació electrònica obligatòria excepte per a les persones físiques, que podran presentar el model en paper (PDF generat a través del Formulari del model 05 per a la seua presentació en paper).

Per a la presentació electrònica del model 05 s'oferixen dos alternatives:

  1. La presentació individual del model a través de l'opció Presentació de sol·licituds (model 05).
  2. La presentació per lots del model a través de l'opció Presentació de sol·licituds per lots (model 05). Esta opció exigix un fitxer per cada sol·licitud a transmetre.

Amb caràcter excepcional, fins el 30 de setembre de 2021, es permetrà la presentació per lots mitjançant un únic fitxer que incloga totes les sol·licituds a transmetre a través de l'opció Presentació de sol·licituds per lots mitjançant un únic fitxer (model 05) (Vàlid fins el 30 de setembre de 2021).

A partir d'1 d'octubre de 2021 se suprimirà l'opció Presentació de sol·licituds per lots mitjançant un únic fitxer (model 05) (Vàlid fins el 30 de setembre de 2021).

Es recomana realitzar proves per a l'adaptació de les seues aplicacions informàtiques a la presentació per lots mitjançant l'opció Presentació de sol·licituds per lots (model 05), que serà l'única opció disponible per a la presentació per lots a partir d'1 d'octubre de 2021. Les proves podran realitzar-se a través del següent enllaç: