Saltar al contingut principal

Conveni entre Espanya i Bielorússia per a evitar la doble imposició

S'ha publicat el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Bielorússia per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobreu el patrimoni i el seu Protocol, fet a Madrid el 14 de juny de 2017.

Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio de 2017.