Saltar al contingut principal

Estructura i organització territorial de l'Agència Tributària

S'ha publicat la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 13 de gener de 2021, per la qual s'establix l'estructura i organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i es cregui la Unitat Central d'Anàlisi i Difusió Externa. També es cregui una nova Administració d'Assistència Digital Integral (ADI) a Vigo.

Resolución de 25 de febrero de 2021,

de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se crea la Unidad Central de Análisis y Difusión Externa.