Saltar al contingut principal

Conveni entre Espanya i la Xina per a eliminar la doble imposició

Es publica el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Popular la Xina per a eliminar la doble imposició en relació amb els impostos sobre la renda i previndre l'elusió i evasió fiscals i el seu Protocol, fet a Madrid el 28 de novembre de 2018.

Convenio entre el Reino de España y la República Popular China

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018.