Saltar al contingut principal

Nova funcionalitat de l'APP de l'Agència Tributària per a pagar, ajornar i consultar

L'Agència Tributària incorpora un nou servici a la seua 'app' per a fer més àgil la sol·licitud d'ajornament, la consulta i el pagament de deutes.

L' 'app'de l'Agència Tributària pots baixar-te-la ací: Agència Tributària: App de l'Agència Tributària

Una nova funcionalitat en l'aplicació mòbil permetrà realitzar els tràmits més habituals en l'àmbit recaptatori estalviant temps i desplaçaments, sense limitació d'horaris i de manera senzilla i ràpida (consulta ací el tríptic, la  guia d'ús i els  vídeos (versió llarga /versió curta ) sobreu l'ús de les tres funcionalitats).

El contribuent podrà sol·licitar ajornaments totals o parcials, consultar l'estat dels seus deutes i obtindre un certificat d'estar al corrent si tenia deutes i realitza els ingressos corresponents, tot això de forma gairebé instantània

Des del 4 de juliol de 2022 està disponible en l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària un nou servici per a la sol·licitud d'ajornaments, la consulta i el pagament de deutes d'una forma ràpida, senzilla i sense limitacions d'horaris, de manera que els contribuents es podran estalviar temps i desplaçaments a l'hora de realitzar els tràmits més habituals de l'àmbit recaptatori.

Amb esta millora, de què també es beneficiarà qui opte per realitzar els tràmits a través del web de l'Agència (sede.agenciatributaria.gob.es), l'usuari podrà sol·licitar ajornaments totals o parcials, consultar l'estat dels seus deutes i obtindre un certificat d'estar al corrent si tenia deutes i realitza els ingressos corresponents, tot això de forma gairebé instantània, amb la consegüent reducció de costos indirectes.

En el cas dels ajornaments, també la resposta de l'Agència Tributària a la sol·licitud del contribuent podrà arribar a ser immediata. En la majoria dels casos, podrà resoldre l'expediente en qüestió de segons i, si el sol·licitant s'ha subscrit al sistema d'avisos de l'Agència, se li remetrà un avís immediat amb la resolució de la sol·licitud via notificació ‘push’ en la pròpia app, per correu electrònic a la direcció facilitada, o per sms al número de telèfon mòbil que el contribuent haja proporcionat.

La navegació dins de la nova funcionalitat de l'‘app ’s'ha dissenyat per a resultar còmoda i intuïtiva, al mateix temps que s'oferix el contingut de manera concreta i senzilla. Per a accedir al servei en l'‘app ’es requerix comptar amb ‘Cl@ve’, com sistema d'identificació per als servicis personalitzats, sistema que actualment és utilitzat per més del 50% de les persones físiques que es relacionen amb l'Agència Tributària (més informació per a Registrar-te en Cl@ve:  Agència Tributària: Cl@ve)

L'arranque del nou servici ve acompanyat de documentació d'ajuda (guies d'ús i informació addicional a cada una de les opcions que apareixen durant la navegació en l'‘app’, així com diversos vídeos explicatius) de fàcil lectura per a qualsevol perfil de contribuents. Per a més informació consulta al Rec@t de l'Agència Tributària 91 553 68 01: Centre d'Atenció Telefónica de Recaptació (REC@T)

Una vegada que l'usuari tria l'opció que engloba tot el servici (‘Pagar, ajornar i consultar deutes ’), en un primer nivell de navegació apareixen tres grans accessos diferenciats que es corresponen amb els tres grups de tràmits enunciats en l'accés general al servei.

A cada un d'estos apartats es troben disponibles subapartats de navegació perquè l'usuari puga triar la que millor s'adapte a les seues necessitats per al pagament (‘Pagar tots els meus deutes’, ‘Selecció d'algun deute’, ‘Pagament parcial d'un deute’ i ‘Pagament de diligencies d'embargament ’quan no s'és el deutor), l'ajornament (‘Sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes ’) i la consulta (‘Consultar deutes’ i ‘Els meus Pagaments ’). També en els apartats corresponents, l'usuari tindrà accés directe a les calculadores d'interessos i ajornaments.

Després de triar el tràmit concret que vol realitzar, l'usuari podrà completar-ho seguint passos senzills per pantalles encadenades i rebrà de forma igual d'instantània el justificant de l'Agència corresponent al tràmit realitzat.

En aquella mateixa línia de simplificar al màxim el procés, en els tràmits d'ajornament i ingrés s'oferix, per defecte, l'últim compte utilitzada pel contribuent en algun tràmit amb l'Agència. De la mateixa manera, l'alternativa del pagament amb targeta és accessible per a més entitats col·laboradores en un llistat que pot consultar el contribuent en la pròpia ‘app’.