Saltar al contingut principal

Impost sobre societats 2022

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, exercici 2022, s'ha publicat una pàgina que reunix totes les novetats i ajuts per a la campanya.
Des del 22 de juny està disponible l'accés a les dades fiscals, que podran traslladar-se al formulari Societats Web (o importar-se per programa desenvolupat pels propis contribuents o per tercers), i que permeten la presentació directa de l'autoliquidació de l'impost sobre societats.